Informacja o błędzie
Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania SQL!
select p.id_category, count(p.id) as ile, c.parent_id, c.depth from newopi_firma p left join newopi_firma_description d on p.id=d.parent_id left join newopi_oferta_categories c on p.id_category=c.id WHERE d.language_id=? and p.id_category<>'0' and p.active='1' and d.active='1' and c.active='1' group by p.id_category order by c.depth desc
Odpowiedź MySQL: Błąd numer 1615: Prepared statement needs to be re-prepared